PIELĘGNACJA DRZEW

Właściwa pielęgnacja ma ogromny wpływ na stan zdrowotny naszych drzew. Aby mieć ładne, zdrowe i bezpieczne drzewa ich pielęgnację należy zacząć jeszcze w początkowej fazie wzrostu aby uniknąć m.in w późniejszym czasie  amputacji dużych konarów. Drzewo za młodu jest  w stanie zregenerować skutki cięć nie dopuszczając do rozwoju zgnilizn bądź infekcji. Dzieje się tak dzięki  szybciej przyrastającemu systemowi korzeniowemu w stosunku do korony.


Wśród najczęściej stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych drzew można wyróżnić następujące cięcia:

 • sanitarne – usuwanie posuszu oraz gałęzi porażonych
 • formujące – utrzymanie naturalnego lub sztucznego pokroju
 • redukujące – uzasadnione zmniejszenie wysokości i szerokości drzewa z zachowaniem pokroju
 • prześwietlające (odmładzające) –  poprawa warunków świetlnych i wilgotnościowych wewnątrz korony
 • regeneracyjne – usuwanie gałęzi obumierających w zewnętrznej partii korony w celu wzmożenia wzrostu pozostałych gałęzi
 • odtwarzające – usuwanie niepotrzebnych gałęzi w zniszczonej lub zdeformowanej koronie
 • cięcie bezpieczeństwa – usuwanie gałęzi uszkodzonych i zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych lub grożących rozłamaniem stwarzających tym samym niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia.
Pielęgnacja drzew-Białystok
Pielęgnacja drzew-Białystok

 

Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie gatunki drzew znoszą jednakowo powyższe rodzaje cięć. Nie bez znaczenia jest również pora dokonywanych cięć.

dab pawlo_strefa
Pielęgnacja drzew – Białystok

Do pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających warunki siedliskowe drzewa zaliczamy m.in:

 • podlewanie
 • nawożenie
 • ściółkowanie i mulczowanie
 • wymianę gleby
 • mechaniczne wzmocnienia koron – wiązania elastyczne
 • stosowanie szczepionek mikoryzowych

Coraz częściej stosowanym zabiegiem mającym na celu niedopuszczenie do rozłamania drzewa jest zakładanie wiązań elastycznych, które mają charakter nieinwazyjny (nie naruszają tkanek drzewa w przeciwieństwie do wiązań stalowych stosowanych jeszcze nie tak dawno temu). Założenie wiązania wzmocni koronę drzewa i wykluczy usunięcie większych konarów co doprowadziłoby do nieuchronnej infekcji.

Zakładanie wiązania

 

Więcej zdjęć z pielęgnacji drzew pomnikowych tu.