Naciągi założone na lipie

Naciągi założone na lipie

Jesienią ubiegłego roku założyliśmy dwa naciągi dla lipy w celu wyprostowania pochylonego drzewa.

Przed założeniem naciągów.
Po założeniu naciągów.