Pielęgnacja w Gródku

Pielęgnacja w Gródku

W drugiej połowie września pielęgnowaliśmy pomniki przyrody przy Cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. Wśród nich lipy drobnolistne i wiązy szypułkowe. Poniżej krótka fotorelacja.