Źródliska

Źródliska

Cechą charakterystyczną Puszczy Knyszyńskiej jest występowanie tu licznych naturalnych wypływów wód podziemnych w postaci źródeł i młak. Bez wątpienia należy uznać fakt ten za ewenement w nizinnym pasie krajobrazowym Polski .

Odznaczające się wyjątkowym mikroklimatem oraz występowaniem specyficznej roślinności źródła pełnią ważne funkcje przyrodnicze warunkujące występowanie niektórych siedlisk oraz rzadkich gatunków flory. Stwarzają ponadto warunki do mniej lub bardziej długiego bytowania niektórych gatunków fauny. Nie bez znaczenia są również estetyczno – krajobrazowe, rekreacyjne i dydaktyczne wartości jakich dostarczają te wyjątkowe obiekty.

W Puszczy Knyszyńskiej częstą formą wypływu wód podziemnych jest nisza źródliskowa, której występowanie warunkuje morfologiczna forma terenu. Jest to zaklęsłość na stoku lub u jego podnóża przypominająca czasem formę leja lub pieczary powstałych na skutek procesów erozyjnych powodowanych przez wypływającą wodę. Nisza może przybierać koliste, półkoliste i owalne kształty oraz mieć różną głębokość oraz wielkość, która najczęściej mieści się w przedziale od kilkunastu do kilkuset m2. Dno niszy pokryte jest piaskiem ze żwirem i otoczakami czasem pod przykryciem cienkiej warstwy mułu, który występuje również przy ściankach niszy tworzy strefę zabagnienia. Wypływ wody następuje z obrzeża oraz dna niszy po czym spływa strużkami do jej środka gdzie tworzy się strumyk.